top

Kosten

Evenals in voorgaande jaren, valt in 2019 de vergoeding van dieetadvisering in het basispakket voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Dieetadvisering zal, op enkele uitzonderingen na, vallen binnen het eigen risico. Het eigen risico is voor 2018 vastgesteld op 385,- euro. Dit is gelijk aan 2018.

Diverse zorgverzekeraars hebben aangegeven extra dieetadvisering op op te nemen in hun aanvullende pakketten. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader informeren.

Voor mensen die zijn belast met met diabetes mellitus, COPD en/of hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk met medicatie, bloedvatvernauwing of een doorgemaakt infarct) en daarbij begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts ontvangen (geïntegreerde eerstelijnszorg) hebben zelfs recht op 4 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Hierbij zullen de kosten voor dieetadvisering niet worden verrekend met het eigen risico.

Wilt u de afspraak afbellen en/of verzetten? Doe dit dan tijdig (minimaal 24 uur van tevoren). Anders kan de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Heeft u een afspraak op maandag of na een feestdag en bent u onverwachts verhinderd? Probeer dan op de dag zelf zo vroeg mogelijk contact op te nemen. Mailen mag ook!

 

TARIEVEN:

Eerste dieetconsult (60 minuten contact en 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift)

€ 81,25- € 97,50*

Vervolgconsult lang (25-30 minuten)

€ 32,50

Vervolgconsult kort (10-15 minuten)

€ 16,25

Toeslag huisvisite

€ 27,50

* Mede afhankelijk van de tarieven van uw zorgverzekeraar. De gedeclareerde tijd bestaat uit:
- directe tijd:De tijd dat u in gesprek bent met uw dietist
- indirecte tijd:De tijd dat uw dietist bezig is met uw dossier, zoals een rapportage schrijven naar uw verwijzer, het vervaardigen van een dieetlijst, het uitvoeren van een berekening, etc.

 

TARIEVEN NIET GEWEEST ZONDER BERICHT OF TE LAAT AFGEBELD:

Eerste dieetconsult

€ 47,25

Vervolgconsult lang (30 minuten)

€ 31,50

Vervolgconsult kort (15 minuten)

€ 15,75

 

Laatste nieuws

Zomerperiode 2019

Aangepaste openingstijden zomervakantie 2019

Lees meer »

Stagiarie voeding en Dietetiek

Aanwezigheid 4e jaarsstudent Voeding en Diëtetiek Coco de Nie

Lees meer »

Feestdagen 2018

Praktijk gesloten tussen 20 december en 7 januari

Lees meer »

Facebook

bottom