top

Kosten

Evenals in voorgaande jaren, valt in 2022 de vergoeding van dieetadvisering in de basiszorg voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Dit komt neer op gemiddeld 5-6 consulten. Houd hierbij wel rekening met het verplichte eigen risico. Het eigen risico is voor 2022 vastgesteld op 385,- euro.

Diverse zorgverzekeraars hebben aangegeven extra dieetadvisering op op te nemen in hun aanvullende pakketten. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader informeren.

Mensen die zijn belast met met diabetes mellitus, COPD en/of hart- en vaatziekten en daarbij begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts ontvangen (geïntegreerde eerstelijnszorg) hebben zelfs recht op 4 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Hierbij zullen de kosten voor dieetadvisering niet worden verrekend met het eigen risico.

Wilt u de afspraak afbellen en/of verzetten? Doe dit dan tijdig (minimaal 24 uur van tevoren). Anders kan de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Heeft u een afspraak op maandag of na een feestdag en bent u onverwachts verhinderd? Probeer dan op de dag zelf zo vroeg mogelijk contact op te nemen. Mailen mag ook!

 

TARIEVEN 2022:

Eerste dieetconsult (60 minuten contact en 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift)

€ 89,38- € 107,25*

Vervolgconsult lang (25-30 minuten)

€ 35,76

Vervolgconsult kort (10-15 minuten)

€ 17,88 (geldt eveneens voor telefonisch-, beeldbel- en emailconsult)

Toeslag huisvisite

€ 28,50

* Mede afhankelijk van de tarieven van uw zorgverzekeraar. De gedeclareerde tijd bestaat uit:
- directe tijd:De tijd dat u in gesprek bent met uw dietist
- indirecte tijd:De tijd dat uw dietist bezig is met uw dossier, zoals een rapportage schrijven naar uw verwijzer, het vervaardigen van een dieetlijst, het uitvoeren van een berekening, etc.

 

TARIEVEN NIET GEWEEST ZONDER BERICHT OF TE LAAT AFGEBELD:

Eerste dieetconsult

€ 53,64

Vervolgconsult regulier (30 minuten)

€ 35,76

Vervolgconsult kort (15 minuten)

€ 17,88

Laatste nieuws

Zomerperiode 2022

In de zomerperiode is de praktijk wegens vakantie minder op. Lees snel verder...

Lees meer »

Donderdagmiddag 16 juni praktijk gesloten

Wegens scholing is de praktijk op donderdag 16 juni vanaf 11.00 uur gesloten.

Lees meer »

Maandag 13 juni praktijk gesloten

Op maandag 13 juni is de praktijk gesloten.

Lees meer »

Facebook

bottom