top

Kosten

Evenals in voorgaande jaren, valt in 2023 de vergoeding van dieetadvisering in de basiszorg voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Dit komt neer op gemiddeld 5-6 consulten. Houd hierbij wel rekening met het verplichte eigen risico. Het eigen risico is voor 2023 vastgesteld op 385,- euro.

Diverse zorgverzekeraars hebben aangegeven extra dieetadvisering op op te nemen in hun aanvullende pakketten. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader informeren of raadpleeg de volgende link https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor 2023.

Mensen die zijn belast met met diabetes mellitus, COPD en/of hart- en vaatziekten en daarbij begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts ontvangen (geïntegreerde eerstelijnszorg) hebben zelfs recht op 4 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Hierbij zullen de kosten voor dieetadvisering niet worden verrekend met het eigen risico.

Wilt u de afspraak afbellen en/of verzetten? Doe dit dan tijdig (minimaal 24 uur van tevoren). Anders kan de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Heeft u een afspraak op maandag of na een feestdag en bent u onverwachts verhinderd? Probeer dan op de dag zelf zo vroeg mogelijk contact op te nemen. Mailen en een Whatsapp bericht mag ook!

 

TARIEVEN 2023:

Eerste dieetconsult (60 minuten contact en 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift)

€ 97,50- € 117,00*

Vervolgconsult lang (25-30 minuten)

€ 39,00

Vervolgconsult kort (10-15 minuten)

€ 19,00 (geldt eveneens voor telefonisch-, beeldbel- en emailconsult)

Toeslag huisvisite

€ 30,00

* Mede afhankelijk van de tarieven van uw zorgverzekeraar. De gedeclareerde tijd bestaat uit:
- directe tijd:De tijd dat u in gesprek bent met uw dietist
- indirecte tijd:De tijd dat uw dietist bezig is met uw dossier, zoals een rapportage schrijven naar uw verwijzer, het vervaardigen van een dieetlijst, het uitvoeren van een berekening, etc.

 

TARIEVEN NIET GEWEEST ZONDER BERICHT OF TE LAAT AFGEBELD (Deze kosten kunnen niet bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd):

Eerste dieetconsult

€ 58,50

Vervolgconsult regulier (30 minuten)

€ 39,00

Vervolgconsult kort (15 minuten)

€ 19,50

Laatste nieuws

Komende week beperkt geopend

De praktijk is op maandag 4 en dinsdag 5 september geopend. De rest van de week is de praktijk door omstandigheden en vakantie gesloten.

Lees meer »

Zomervakantie 2023

De zomervakantie staat voor de deur. Lees snel meer over onze aangepaste openingsdagen!

Lees meer »

Scholing

Wegens scholing zijn wij op donderdag 15 juni afwezig

Lees meer »

Facebook

bottom